Frukostträff: Frukost på temat Norden med civilsamhällets nätverksgrupp | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Civilsamhällets nätverksgrupp

Frukostträff: Frukost på temat Norden med civilsamhällets nätverksgrupp

Välkommen på frukostträff tillsammans med civilsamhällets nätverksgrupp, en möjlighet för föreningar att under lättsamma former nätverka och ta del av lokala exempel med koppling till förverkligandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Kom och bekanta dig med nätverket Nordic Civ! Nordic Civ är en plattform för samverkan och fördjupad kontakt mellan civilsamhället i Norden och också Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet. Nordic Civ stärker civilsamhällets röst i det nordiska samarbetet och bidrar till omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Norden

Ålands representanter Dan Sundqvist och Björn Kalm presentera vad som är på gång inom Nordic Civ, vilka sakfrågor som din förening och civilsamhället på Åland kan engagera sig i för att uppnå Vår Vision 2030 - Norden som den mest hållbara och integrerade regionen år 2030.

Nordens Institut på Åland presenterar verktyget Green Roadmap för hållbara kulturupplevelser i Norden. Cia Nummelin är på plats för att berätta vad som är på gång just nu hos Föreningen Norden på Åland.

Anmälan: Anmälan är stängd.
Tid och plats: Torsdag den 21 september kl 08:00-08:45 hos Nordens Institut på Åland (Storagatan 9, Mariehamn). Frukostträffen slutar kl. 08:45, men stanna gärna kvar en stund efteråt för frivillig diskussion och nätverkande!
Målgrupp: Frukosten är öppen för styrelse, aktiva medlemmar och personal i föreningar som är medaktörer i nätverket bärkraft.ax samt de som är intresserade att ansluta sig.

Vi bjuder på frukosten!

Plats: 

Nordens Institut på Åland, Storagatan 9, 22100 Mariehamn
21.9.2023 08:00 till 08:45