Frukostseminarium med Ålands ombudsmannamyndighet | Bärkraft.ax

Frukostseminarium med Ålands ombudsmannamyndighet

Välkommen på frukostseminarium med Ålands ombudsmannamyndighet.

Ålands ombudsmannamyndighet presenterar sin verksamhetsberättelse 2022. Runar Karlsson ordförande KST, samt Anna Holmström vice ordförande ÅHS delar med sig sina reflektioner. Därefter finns det utrymme för gemensamma reflektioner och diskussion. 

Plats: Seminariet hålls på Kvarter iTiden, Elverksgatan 10 Mariehamn. Mötesrum Klinten. Du kan även delta digitalt via plattformen Teams.
Tidpunkt: Onsdag 22 mars kl. 8.30-10.00 (senast) Vi bjuder på kaffe/te och frukostmacka från kl. 08.00
Målgrupp: Inbjudan riktar sig framför allt till beslutsfattare och tjänstemän inom kommunala och landskapsmyndigheter, politiker samt representanter från föreningar och intresseorganisationer. Övriga intresserade är också välkomna att delta.

Anmäl dig här! (Anmäl dig senast 17 mars)

Plats: 

Kvarter iTiden, Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn
22.3.2023 08:30 till 10:00