Civilsamhällets röster i Utvecklings- och hållbarhetsrådet - ny utnämningsprocess? | Bärkraft.ax

Civilsamhällets röster i Utvecklings- och hållbarhetsrådet - ny utnämningsprocess?

Civilsamhällets röster i utvecklings- och hållbarhetsrådet - ny utnämningsprocess? 

Civilsamhällets representanter i rådet Martha Hannus, Petra Granholm och Niclas Forsström bjuder in till ett möte för att öppna upp för en diskussion kring hur civilsamhället kan utse sina egna representanter till rådet. Vilka kvaliteter ska ledamöterna ha? Hur vill vi att processen för att utse ledamöterna ska se ut? I samband med dessa diskussioner vill vi också lyfta möjligheten att skapa en nätverksgrupp för civilsamhället inom Bärkraft-nätverket. 

Mötet anordnas digitalt den 5 maj kl 18.00.

Inbjudan riktar sig till alla som är ordförande i organisationer som är medaktörer i nätverket Bärkraft. Vi tror att det är oerhört viktigt att ideellt engagerade personer som utgör hjärtat och drivkraften i det civila samhällets verksamheter deltar i denna första diskussion. Därför riktas inbjudan till styrelseordförande, men om styrelseordförande inte har möjlighet att delta, utse gärna en annan styrelsemedlem som brinner för hållbarhetsarbete. 

Mer information och anmälningsformulär hittar du här.

Plats: 

Digitalt
5.5.2021 18:00 till 20:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.