Civilsamhällets röster i Utvecklings- och hållbarhetsrådet - ny utnämningsprocess? | Bärkraft.ax

Civilsamhällets röster i Utvecklings- och hållbarhetsrådet - ny utnämningsprocess?

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket Bärkraft.ax. Rådet består av ledande personer från olika sektorer, och ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan. Arbetet i rådet ska vara långsiktigt, framåtblickande och visionärt och fokusera på Utvecklings- och hållbarhetsagendans långsiktiga förverkligande.   

Ledamöterna sitter i perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet är en av ledamöterna och axlar också rollen som rådets ordförande. Lagtingets talman och landskapsregeringens förvaltningschef är permanenta medlemmar i rådet i egenskap av sina ämbeten. Dessutom är civilsamhället, näringslivet och kommunsektorn representerade i rådet. Ledamöterna förväntas vara personer med integritet, gott ledarskap och ett brett förtroende i det åländska samhället. Ett personligt engagemang i ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande är närmast en förutsättning.

Övriga ledamöter har tidigare utsetts av landskapsregeringen. Tre platser är vikta till representanter från civilsamhället. 

I egenskap av ledamöter i rådet som idag representerar civilsamhället vill vi med detta initiativ öppna upp för en diskussion kring hur civilsamhället kan utse sina egna representanter till rådet. Vilka kvaliteter ska ledamöterna ha? Hur vill vi att processen för att utse ledamöterna ska se ut? I samband med dessa diskussioner vill vi också lyfta möjligheten att skapa en nätverksgrupp för civilsamhället inom Bärkraft-nätverket. 

Mötet anordnas digitalt den 5 maj kl 18.00. Anmäl ditt deltagande via formuläret nedan. 

Inbjudan riktar sig till alla som är ordförande i organisationer som är medaktörer i nätverket Bärkraft. Vi tror att det är oerhört viktigt att ideellt engagerade personer som utgör hjärtat och drivkraften i det civila samhällets verksamheter deltar i denna första diskussion. Därför riktas inbjudan till styrelseordförande, men om styrelseordförande inte har möjlighet att delta, utse gärna en annan styrelsemedlem som brinner för hållbarhetsarbete. 

Mer information om Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete hittar du här. 

Med Vänlig Hälsning 

Martha Hannus, Petra Granholm ocn Niclas Forsström 

 
1 Från 2 Slutförd

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.