Alla kan blomstra | Bärkraft.ax
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Alla kan blomstra bild

Alla kan blomstra

Nätverket Bärkraft bildades i början av år 2016 på initiativ av flera aktörer från samhället. Bärkraft.ax är ett öppet nätverk för deltagare från alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland. Det är individer och medaktörer som löpande ger och omformar nätverkets innehåll och vi är ständigt i rörelse för att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Förverkligandet av visionen alla kan blomstra samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan och vi välkomnar dig till att ta del av vårt arbete.

Nyheter

Micke Larsson

Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg?

Den 16 mars arrangerade European Sustainable Development Network konferensen ”Halfway to 2030 – Where does Europe stand and how does it move forward?” i Stockholm”. Konferensen samlade ett drygt...
Läs mer om Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg? ›
Mariehamns stad

Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling

I slutet på februari godkändes Mariehamns stad Vision 2040 Ett framtida önskat tillstånd, hur staden ska utvecklas och i vilken riktning de ska arbeta. "Visionen stödjer både Ålands sju strategiska...
Läs mer om Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling ›
Bild på kors

Utvärdering av Finlands nationella implementering av Agenda 2030

Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställdes under våren 2022. Finlands kommission för hållbar utveckling leds av statsministern och...
Läs mer om Utvärdering av Finlands nationella implementering av Agenda 2030 ›
Vatten

Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag

Ungdomsrådet grundades hösten 2022 på initiativ av Utvecklings- och Hållbarhetsrådet. Syftet med gruppen är att öka Ålands ungdomars inflytande i politiken och landskapets vidare utveckling....
Läs mer om Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag ›
Färdplaner

Färdplanerna har uppdaterats

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder...
Läs mer om Färdplanerna har uppdaterats ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.