Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Tecknad bild som illustrerar vindkraft

Statusrapport 5 är här

Med sex år av prövningar bakom oss har vi gått framåt, tagit steg bakåt och tagit nya tag. Hur ligger vi till idag i förhållande till de sju strategiska utvecklingsmålen? 

Bild på Apollofjäril
Apollofjäril på Föglö. Foto: Visit Åland

Revidering av delmål

I enlighet med utvecklings- och hållbarhetsrådets önskemål vid ett ordinarie möte den 25 september 2020 pågår en översyn av de strategiska utvecklingsmålens delmål. Delmålens tidshorisont är år 2030. 

Målansvariga i arbetsgruppen för koordinering och rapportering har tillsammans med processledare och teammedlemmar tagit fram förslag till revideringar av delmålen. Rådet har godkänt reviderade delmål för fem av de sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan; mål 3 ”God vattenkvalitet”, mål 4 ”Biologisk mångfald”, mål 5 ”Attraktionskraft”, mål 6 ”Kraftigt minskad klimatpåverkan” och mål 7 ”Hållbar konsumtion och produktion”. 

Syftet med revideringen är att konkretisera delmålen samt förbättra dess mätbarhet i relation till de sju strategiska utvecklingsmålens huvudindikatorer. Nya ikoner har även tagits fram målen och finns nu i mediabiblioteket.

Mål, delmål och huvudindikatorer hittar du här under "mål 2030".

Nyheter

Tecknad bild på personer med instrument, noter och texten "Hållbar välfärd"

Finlands nationella strategi för Agenda 2030

Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställts under våren. Statsrådet har nu publicerat strategin och du hittar den här på statsrådets...
Läs mer om Finlands nationella strategi för Agenda 2030 ›

Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och...
Läs mer om Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots ›
Petra Granholm räcker över en anhållan och skakar hand med utvecklingsminister Alfons Röblom

Ålänningarna har gett sina röster för nya landskapsarter

Ålands Natur och Miljö har samarbete med nätverket bärkraft.ax och i enlighet med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda mål 4 "Biologisk mångfald och ekosystem i balans och mål 2 "Tillit och...
Läs mer om Ålänningarna har gett sina röster för nya landskapsarter ›
Omslaget av statusrapport 5

Statusrapport 5 lanseras idag

Idag den 1 juni lanseras den femte statusrapporten. Då statusrapport 4 (2020) var ett lapptäcke av perspektiv som lyfte blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen till följd av COVID-19...
Läs mer om Statusrapport 5 lanseras idag ›
Minna och Uffe Rundberg framför sitt båthus, i bakgrunden blå himmel och moln

Mer än bara en stugby

För Minna och Uffe Rundberg ligger havet varmt om hjärtat. Genom sin Green Key-certifierade stugby belägen vid vattnet i Kungsö erbjuder de sina gäster både logi och möjligheten att uppleva det unika...
Läs mer om Mer än bara en stugby ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.