Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Tecknad bild som illustrerar vindkraft

Ta del av statusrapport 5

Med sex år av prövningar bakom oss har vi gått framåt, tagit steg bakåt och tagit nya tag. Hur ligger vi till idag i förhållande till de sju strategiska utvecklingsmålen? 

Bild på Apollofjäril
Apollofjäril på Föglö. Foto: Visit Åland

Revidering av delmål

I enlighet med utvecklings- och hållbarhetsrådets önskemål vid ett ordinarie möte den 25 september 2020 pågår en översyn av de strategiska utvecklingsmålens delmål. Delmålens tidshorisont är år 2030. 

Målansvariga i arbetsgruppen för koordinering och rapportering har tillsammans med processledare och teammedlemmar tagit fram förslag till revideringar av delmålen. Rådet har godkänt reviderade delmål för fem av de sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan; mål 3 ”God vattenkvalitet”, mål 4 ”Biologisk mångfald”, mål 5 ”Attraktionskraft”, mål 6 ”Kraftigt minskad klimatpåverkan” och mål 7 ”Hållbar konsumtion och produktion”. 

Syftet med revideringen är att konkretisera delmålen samt förbättra dess mätbarhet i relation till de sju strategiska utvecklingsmålens huvudindikatorer. Nya ikoner har även tagits fram målen och finns nu i mediabiblioteket.

Mål, delmål och huvudindikatorer hittar du här under "mål 2030".

Nyheter

Micke Larsson håller presentation framför powerpoint, i bakgrunden syns Sanna Marin

Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling

Åland representeras i Finlands kommission för hållbar utveckling av lantrådet Veronica Thörnroos och Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare. Vid kommissionens möte...
Läs mer om Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling ›
Ett barn som står i ett utkikstorn och tittar ut över skog

ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar

Ålands vision är “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och mål 1 i utvecklings- och hållbarhetsagendan är “välmående människor vars inneboende resurser växer”. Alla sju...
Läs mer om ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar ›
Tecknad bild på personer med instrument, noter och texten "Hållbar välfärd"

Finlands nationella strategi för Agenda 2030

Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställts under våren. Statsrådet har nu publicerat strategin och du hittar den här på statsrådets...
Läs mer om Finlands nationella strategi för Agenda 2030 ›

Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och...
Läs mer om Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots ›
Petra Granholm räcker över en anhållan och skakar hand med utvecklingsminister Alfons Röblom

Ålänningarna har gett sina röster för nya landskapsarter

Ålands Natur och Miljö har samarbete med nätverket bärkraft.ax och i enlighet med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda mål 4 "Biologisk mångfald och ekosystem i balans och mål 2 "Tillit och...
Läs mer om Ålänningarna har gett sina röster för nya landskapsarter ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.