Workshop: Den hållbara matbutiken och partihandeln | Bärkraft.ax
Konsumtions- och produktionsvaror; målfärg, morot, leksaksraket

Workshop: Den hållbara matbutiken och partihandeln

Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår. Matbutiker och partihandeln är en vardagsnära fråga för de flesta och berör ett antal frågor som kopplas till förutsättningarna att ägna sig åt en hållbar livsstil.

Denna workshop kommer att fokusera just på detta – Hur vill vi att matbutiken och partihandeln ska se ut på ett hållbart Åland? Alla är välkomna att delta, både som privatperson eller som representant för en organisation. Tillfället är även öppet för alla representanter för matbutiker och partihandel.

Syftet är att medverkande under tillfället bidrar med synpunkter på hur vi alla tillsammans kan skapa hållbara mataffärer och partihandlare. Alla får möjlighet att tillföra tankar till områden som utbud av livsmedel och non-food artiklar, avfall, tillgänglighet och bemötande, digitalisering och övriga relevanta frågor för gemene person.

Anmäl dig till tillfället genom att fylla i detta formulär. Matig fika kommer att serveras på plats direkt då workshopen inleds kl. 14.30.

Vill du medverka för att representera matbutik eller partihandel? Se inbjudan här. Under tillfället kommer du som privatperson, organisationsrepresentant eller kund inom privat och offentlig sektor, att få möjlighet att presentera tankar för representanterna för butik och handel och vice versa. Ni kommer dock att arbeta med de olika tematiska områdena i olika grupper.

Har du frågor som rör workshopen? Ta kontakt på info@barkraft.ax eller tel. 0457 3500 586

Varmt välkommen!

Not: Under 2019–2020 konkretiseras arbetet med förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland genom att färdplaner för respektive strategiskt utvecklingsmål tas fram. Inom ramarna för mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, kommer sektorsvisa färdplaner att formuleras för att förtydliga färdriktningen för olika sektorer med varierande väsentliga utmaningar.

Plats: 

Kaptenssalen, Hotell arkipelag
28.11.2019 14:30 till 17:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.