Workshop: Den hållbara dagligvaruhandeln och grossisten | Bärkraft.ax
Konsumtions- och produktionsvaror; målfärg, morot, leksaksraket

Workshop: Den hållbara dagligvaruhandeln och grossisten

Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår. Genom att bedriva dagligvaruhandel och grossistverksamhet innebär det att alla på Åland berörs av din verksamhet; både genom konsumtion till hemmet och konsumtion inom privat och offentlig sektor.

Denna workshop kommer att fokusera just på detta – Hur vill vi att dagligvaruhandeln och grossistverksamheten ska se ut på ett hållbart Åland? Alla som är kopplade till näringsverksamheterna är välkomna att delta. Tillfället är även öppet för alla typer av kunder till dagligvaruhandel och grossister.

Syftet är att medverkande under tillfället bidrar med synpunkter på hur vi alla tillsammans kan skapa hållbar dagligvaruhandel och grossistverksamhet. Alla får möjlighet att tillföra tankar till områden som utbud av livsmedel och non-food artiklar, avfall, transporter, HR-frågor och övriga relevanta frågor för näringsverksamheterna.

Anmäl dig till tillfället genom att fylla i detta formulär. Matig fika kommer att serveras på plats direkt då workshopen inleds kl. 14.30.

Vill du medverka för att representera kund och konsument? Se inbjudan här. Under tillfället kommer du som representant för handeln att få möjlighet att presentera tankar för kunderna och vice versa. Ni kommer dock att arbeta med de olika tematiska områdena i olika grupper.

Har du frågor som rör workshopen? Ta kontakt på info@barkraft.ax eller tel. 0457 3500 586

Varmt välkommen!

Not: Under 2019–2020 konkretiseras arbetet med förverkligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland genom att färdplaner för respektive strategiskt utvecklingsmål tas fram. Inom ramarna för mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, kommer sektorsvisa färdplaner att formuleras för att förtydliga färdriktningen för olika sektorer med varierande väsentliga utmaningar.

Plats: 

Kaptenssalen, Hotell Arkipelag
28.11.2019 14:30 till 17:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.