Vad vill vi med föreningslivet? - Tre samtal | Bärkraft.ax

Vad vill vi med föreningslivet? - Tre samtal

Åland behöver ett nytt samhällskontrakt - en tydlig målbild kring tredje sektorns roll. Därför ordnar nätverkets medaktör ABF Åland samtal med föreningsengagerade. Vi lyfter på frågor som: Vad ska föreningslivet syssla med? Vilken betydelse ska föreningslivet ha för demokrati och folkbildning? Finns det gränser för vad samhället första sektor ska göra och vad tredje sektorn ska göra? När gör tredje sektorn saker bättre? När ska samhället bekosta tredje sektorns verksamhet?

Utifrån tre olika perspektiv bjuder vi in olika personer/aktörer som inleder utifrån deras kunskaper och erfarenheter för att sen samtala med varandra. Utrymme ges också till publiken och medverka med frågor och kommentarer.

Arbetsmarknad och innovation
14 okt kl.18.30

Välfärd och hälsa
28 okt kl.18.30

Demokrati och folkbildning
18 nov kl.18.30

Plats: ABF- Föreningshuset Ålandsvägen 40 och på Zoom. Samtalen streamas på Facebook.

Samtalet leds av ABFs verksamhetsledare Mia Hanström

För mer information och anmälan, klicka på länken. 

Plats: 

ABF, Ålandsvägen 40 / digitalt via Zoom
14.10.2021 18:30 till 18.11.2021 20:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.