Seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra | Bärkraft.ax
Seminarium
Välkommen på seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen att blomstra

Seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra

I december publicerade ÅSUB "Tillitsstudie för Åland 2022 - Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra". Studien ger oss således rykande färska data gällande de båda strategiska utvecklingsmålen "välmående människor vars inneboende resurser växer" respektive "alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället". Delmålen för dessa båda mål reviderades i höstas.

Vid detta seminarium presenteras och analyseras resultaten i studien av ÅSUB:s Maria Viktorsson, som är studiens huvudförfattare. Gästtalare vid seminariet är Bi Puranen som sedan många år är generalsekreterare för World Values Survey, som i 40 år undersökt och analyserat människors värderingar och övertygelser. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia.''

Reflektioner kring studiens resultat delas vid seminariet:

Knut Lönnroth, som är landskapsläkare (folkhälsoperspektiv)
- Helena Flöjt-Josefsson, som är biträdande chef vid Ålands förläggning (delaktighetsperspektiv)
- Yannick Vaara, som studerar vid yrkesgymnasiet och är medlem i Ålands ungdomsråd (perspektiv unga)
- Marcus Koskinen-Hagman, som är rektor vid Ålands lyceum och medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet (utbildnings- och bildningsperspektiv)

Seminariet utgör en startpunkt för det fortsatta arbetet med genomförandet av målen om välmående respektive tillit och delaktighet. De båda målansvariga Carolina Sandell (målet om välmående) och Johanna Fogelström-Duns (målet om tillit och delaktighet) berättar om hur vi tar arbetet med ökad tillit, delaktighet och välmående vidare.

Seminariet öppnas av utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande lantrådet Veronica Thörnroos samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson. ÅSUB:s direktör Katarina Fellman är seminariets moderator.

Arrangörer: Ålands Landskapsregering, ÅSUB, Folkhälsan på Åland, Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium, Ålands Handikappförbund, ÅHS, Ålands Idrott, Ålands Kommunförbund, Ålands Näringsliv, Ålands Ombudsmannamyndighet och övriga medaktörer i Nätverket bärkraft.

 

Anmäl dig här!

 

Plats: 

Ålands Lyceum, hörsalen
14.2.2023 13:00 till 16:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.