Seminarium: Att motverka korruption – en grundbult för hållbarhet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

föreläsare

Seminarium: Att motverka korruption – en grundbult för hållbarhet

Vad är egentligen korruption och varför är det relevant att diskutera detta på Åland? Varmt välkommen på en bärkraftig förmiddag där vi lär oss mer om korruption som fenomen, var riskerna finns och vad vi tillsammans kan göra för att motverka korruption så att hållbarhetsarbetet på Åland har en chans att lyckas.

ÅSUB genomförde Tillitsstudie för Åland 2022 i vilken nästan en fjärdedel av de svarande anger att dom själva eller någon närstående har personliga erfarenheter av något som kan kallas korruption. En studie vid Åbo Akademi 2021 visar att Åland är en av regionerna i Svenskfinland där man har högst andel personlig erfarenhet av korruption. Resultaten i tillitsstudien pekar på ett antal områden som vi behöver belysa, lära oss mer om och diskutera. Till exempel kopplingar mellan näringsliv och beslutsfattare, ”bäste broder/syster” – nätverk, gynnande av släkt och vänner samt att bemötande vid åländska myndigheter upplevs vara avhängigt personliga kontakter.

Program:
08:30 Välkommen

Johanna Fogelström-Duns målansvarig, Kristin Mattsson processledare för tillits- och delaktighetsmålet i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
08:35 Hur ska vi förstå korruption och var finns riskerna i vårt samhälle?
Fredrik Malmberg, forskare Åbo Akademi
09:25 Rättvisa och opartiska institutioners betydelse för skapande av tillit
Susanne Wallman Lundåsen, bitr. professor Linköpings universitet
10:15 Paus
10:45 Utmaningar och möjligheter på Åland vad gäller att motverka korruption

Panelsamtal: Heidi Grandell-Sonck (chefredaktör Ålands Radio och TV), Arne Selander (stadsdirektör, Mariehamns stad), Sanna Roos (forskningschef ÅSUB), Jenki Rask (konsult, f.d kontorsdirektör Nordea och VD Ålands näringsliv). Samtalsledare: Fredrik Rosenqvist (kommunikatör och författare)
10:30 Reflektioner, frågestund/diskussion
Fredrik Malmberg och Susanne Wallman Lundåsen
11:55 Avslut
12:00 Eftersnack över lunch på restaurang Nautical (egen bekostnad)

Anmälan: Anmälan är stängd.
Plats: Ålands sjöfartsmuseum (auditoriet), Hamngatan 2, 22100 Mar
Tidpunkt: Onsdag den 14 juni kl. 08:30-12:00. 
Arrangör: Nätverket Bärkraft, teamet för mål 2 (tillit och delaktighet). Medarrangör är Ålands landskapsregering och Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Plats: 

Ålands sjöfartsmuseum (auditoriet), Hamngatan 2, 22100 Mariehamn
14.6.2023 08:30 till 12:00