Seminarium: Att främja integration och stödja kommande kommuninvånare | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

integration

Seminarium: Att främja integration och stödja kommande kommuninvånare

Ålands landskapsregering bjuder torsdag den 4 april in till ett halvdagsseminarium med fokus på hur Åland kan förbättra integrationsprocessen för invandrare. 

Under seminariet fås information om personer med tillfälligt skydd på Åland, inklusive deras behov och utmaningar. Vi kommer också att gå igenom ersättningsförfarandet för personer med tillfälligt skydd som blir kommuninvånare samt diskutera de olika steg och processer som är involverade i denna övergång.

Vidare kommer vi att klargöra ansvarsfördelningen för både kommuner och myndigheter när det gäller att stödja och integrera kommande kommuninvånare. Genom att definiera rollerna och uppgifterna för varje aktör kan vi säkerställa en effektiv och samordnad insats för att främja integrationen på Åland.

Dagen avslutas med en framåtblick gällande den nya integrationslagen i Finland som träder i kraft den 1.1.2025. Vi reflekterar hur lagändringen påverkar Åland och hur vi kan anpassa oss inför den nya lagen.

Anmälan: Senast den 2 april kl. 15:00 via detta formulär. Det går även bra att anmäla sig till dan.sundqvist@regeringen.ax (ange ev. dietföreskrifter i anmälan)
Tid och plats: Torsdag 4 april kl. 09:00-12:00. Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
Målgrupp: Personal inom kommuner, myndigheter och andra organisationer involverade i integration för invandrare på Åland.
Kontakt: Dan Sundqvist (dan.sundqvist@regeringen.ax)

Program:

09:00-09:25 Kaffe/te samt smörgås
09:25-09:30 Välkommande
09:30-10:30 Invandrarens väg till kommuninvånare
Presentation av Ålands mottagningscenter, Egentliga Finlands NTM-central och Ålands landskapsregering, Regeringskansliet
10:30-10:50 Mariehamn stad presenterar Rådhus-modellen
10:50-11:10 Landskapsandelar för utbildning och SFI
Presentation från Ålands landskapsregering, utbildningsbyrå
11.10-11.20 Kort paus
11:20-11:50 Nya lagen om främjande av integration
Presentation från Arbets- och näringsministeriet
11:50-12:00 Avslutande reflektioner
12:00 Gemensam lunch på egen bekostnad

Ålands landskapsregering ser fram emot en givande dag med diskussioner, insikter och möjligheter att tillsammans arbeta mot en mer inkluderande och välmående gemenskap på Åland.

 

Plats: 

Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
4.4.2024 09:00 till 12:00