Perspektivdialoger för framtidens Norden | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nordperspektiv

Perspektivdialoger för framtidens Norden

Tillsammans skapar vi framtidens Norden! Den 12 april bjuder Föreningen Norden tillsammans med Föreningen Norden Åland och nätverket bärkraft.ax in till två öppna evenemang där alla som deltar har möjlighet att bidra med sina tankar, visioner och drömmar om framtiden.

Under evenemangen kommer deltagarna att vägledas i en kreativ process och visionera om vår gemensamma framtid i Norden. Tillfället ger deltagarna möjlighet att tillsammans med oss bidra till skapandet av våra och kommande generationers hållbara livsmiljöer och vardagsliv. Det handlar om våra hem, vår skolgång, vår fritid, våra kultur- och naturupplevelser, omsorg och arbete.

Ett urval av materialet som samlas in kommer att sammanfattas i en publikation som överlämnas till beslutsfattare i Norden i samband med att alla nordiska regeringar möts i Oslo i november 2023.

Evenemanget är det andra i en serie av fyra arrangemang runt om i Norden. Alla visioner och tankar samlas in anonymt och deltagarna får hjälp av mötesledare på plats. Ingen förkunskap krävs och instruktioner ges på svenska.

Det enda du behöver ha med dig till eventet är en mobiltelefon då vi kommer att guida dig att skriva in visioner via en digital plattform. Om du inte har tillgång till en telefon så är det bra om du uppger detta när du anmäler dig. Då kommer vi se till så att det finns teknik att låna på plats.

Tidpunkt: Den 12 april klockan 12:30-13:30 och 17:30-18:30
Plats: Mariehamns stadsbibliotek, 29 Strandgatan 22100 Mariehamn

 

Plats: 

Mariehamns stadsbibliotek, 29 Strandgatan 22100 Mariehamn
12.4.2023 12:30 till 13:30