Partisamtal på temat hållbar näringspolitik | Bärkraft.ax
fredrik och lina

Partisamtal på temat hållbar näringspolitik

Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser. Nätverksgruppen för hållbara storföretags huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

Denna eftermiddag kretsar kring insatserna för ett Åland som är attraktivt för hållbara företag och partiernas syn på hur de från politiskt håll bidra till ett hållbart näringsliv.

Huvudpunkten för evenemanget är ett samtal där varje parti var för sig får möjlighet att berätta om vad de vill förverkliga de fyra kommande åren relaterat till hållbar näringspolitik utgående från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Samtalen modereras av Carolina Sandell, målansvarig för mål 1 (välmående) och Fredrik Rosenqvist, målansvarig för mål 7 (hållbar konsumtion och produktion)

Varmt välkommen!

Anmälan: Anmälan är stängd.
Plats: Alandica Kultur och Kongress (Auditoriet), Strandgatan 33, 22100 Mariehamn
Tidpunkt: Onsdag den 7 juni kl. 14:00-16:30. 
Arrangör: Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland samt lotsfunktionen i nätverket bärkraft.

 

Plats: 

Alandica Kultur och Kongress (Auditoriet), Strandgatan 33, 22100 Mariehamn
7.6.2023 14:00 till 16:30