Internationella dagen mot rasism och diskriminering | Bärkraft.ax
Festlig trappa med takdekorationer

Internationella dagen mot rasism och diskriminering

Seminarium den 21 mars 2019

Målgrupp

Seminariet är utformat för dig som möter nyinflyttade personer på Åland. Föreläsningarna är gratis och alla intresserade är välkomna!

Föreläsare

Malin Fredriksson - föreläser om rasistiska hatbrott i Finland. Föreläsningen handlar om hur man definierar rasistiska hatbrott och hur hatbrott kan förstås som samhällsfenomen. I sin forskning granskar hon särskilt hur uppfattningar om rasism och främlingsfientlighet och synen på etnicitet och religion formar tolkningar av hatbrottsfall, samt vilka frågor och utmaningar som uppkommer inom tillämpning av hatbrottslagstiftning. Malin Fredriksson är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi och forskar i rasistiska hatbrott ur ett mångvetenskapligt perspektiv.

Erfarenheter av att vara inflyttad på Åland - sammanfattning av studiecirklar med inflyttade. Samtalsledarna Nahid Broström och Danielle Lindholm presenterar en sammanfattning av studiecirklar som Flexin ordnat under vintern för inflyttade. Inflyttade har diskuterat sina erfarenheter av att flytta till Åland, vad integration innebär i praktiken och vad som kunde förbättras.

Charbél Gabro - bygger sina föreläsningar på egen erfarenhet av kulturkrockar och utanförskap. Han har över 10 års erfarenhet av socialt arbete och arbete med nyanlända. Vinnare av Talarforums pris Årets talare - Genombrott 2018.

Program

Ålands lyceum, auditorium

10:30-12.00 Malin Fredriksson - Rasistiska hatbrott i Finland

12:00-13.00 Lunch på egen bekostnad

Röda Korsgården, festsalen

13:00- 13.30 Fika

13:30-15:00 Erfarenheter av att vara inflyttad på Åland

Åland Post, huvudkontoret i Sviby

18:00-20:00 Charbél Gabro - Möt integrationisten

 

Anmäl er via länken eller till dan@integration.ax, senast den 19 mars 2019.

 

Läs mer om programmet den 22.3 här (pdf)

 

Om En säker hamn

EU-projektet En säker hamn arbetar med att förbättra integrationen på Åland. I projektet genomförs fortbildningar, utveckling av rutiner för likvärdig integration för kvotflyktingar på Åland.

Om Flex-in

Medis driver projektet "Flex-In - en flexibel väg till inklusion". Projektet producerar informationsmaterial om det åländska samhället för nätbaserade kurser i svenska. Inom projektets ramar ordnas även föreläsningar och evenemang med anknytning till integrationsfrågor.

Plats: 

Åland
21.3.2019 (Hela dagen) till 22.3.2019 (Hela dagen)

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.