Integrationstorget – Möten mellan företag och SFI*-studerande | Bärkraft.ax

Integrationstorget – Möten mellan företag och SFI*-studerande

När? Fredag 1 november (prel. kl. 13–15)

Var? Medis i Mariehamn (stora salen)

Bland de lokala SFI-studerandena finns personer med olika kompetenser och varierande tidigare utbildning och erfarenhet. De bedriver studier med målet att komma ut i arbetslivet eller studera vidare. Flera av deltagarna i nätverksgruppen för hållbara storföretag har definierat både kompetensförsörjning och samhällsansvar som angelägna hållbarhetsfrågor. Därför välkomnar vi ert företag till ett integrationstorg! Under lättsamma former får ni möjlighet att berätta om ert företag och träffa nya människor. Och vem vet, kanske hitta nya medarbetare?

Hur går det till? Inför torget bekantar sig alla studerande med ert företag genom att läsa på om organisationen. De studerande förbereder profiler med CV på förhand. Under integrationstorget tar ni som representerar företag plats vid olika bord och studerande får sätta sig vid ert bord för att ställa frågor och diskutera just er verksamhet. Samtalen sker under avslappnade former över en kopp kaffe och studerandena rör sig fritt mellan borden. Efter tillfället har de studerandena möjlighet att rikta sina profilbrev till de företag som de upplever att kunde vara ändamålsenliga och intressanta arbets- eller praktikplatser. De studerande meddelas dock på förhand om att det även finns företag som deltar för att bidra med kunskap om lokalsamhället och som inte primärt medverkar för att rekrytera medarbetare eller öppna för praktikplatser, så dialogen efter integrationstorget är givetvis frivillig för båda parter.

Vad förväntas av oss på plats? Eftersom de studerande är i olika skeden av sina studier får ni gärna ha två personer på plats som representerar er. Detta eftersom en studerande kanske vill ställa detaljerade frågor, medan en annan inte har möjlighet att konversera på samma språkliga nivå. Ta gärna med en beskrivning av lediga befattningar – öppna just då eller löpande kompetensbehov. Men det är inget krav att ha lediga befattningar för att delta! Ni kan också delta för att allmänt bekanta er med de studerande eller för att öppna upp för praktikmöjligheter.

Vad förväntas av oss innan tillfället? Anmäl medverkan senast 1 oktober. Senast den 1.10 skickar ni även in en kort beskrivning av ert företag (ca 1/3 A4 på lätt svenska). Om ni medverkar för att hitta nya medarbetare eller praktikanter, meddela gärna innan vilka frågor som är viktiga för er att få svar på i de studerandes profilbrev.

Kontakt för frågor eller anmälan? Dan Sundqvist, projektledare En säker hamn: dan@integration.ax, +358 457 3500 601 eller Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetlots Nätverket bärkraft.ax: karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax, +358 457 3500 586.

*Svenska för inflyttade.

Plats: 

Medis
1.11.2019 13:00 till 15:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.