Hållbarhetsarbete i din förening | Bärkraft.ax

Hållbarhetsarbete i din förening

Hur kan din förening komma igång med ett mer systematiskt hållbarhetsarbete? En inspirationskväll som ger dig verktyg och vägledning

Många certifieringssystem för hållbarhet är för resurskrävande och omfattande för att passa en liten förening. Samtidigt vill även vi i föreningslivet utveckla vårt hållbarhetsarbete. Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots, berättar om vikten av att fokusera på organisationens väsentliga hållbarhetsfrågor för framgång i hållbarhetsarbetet. Vidare berättar hon om hur man går från vision till mål och handling samt vilket stöd lotsfunktionen inom bärkraft.ax kan bistå med. Martha Hannus, personal- och hållbarhetsansvarig på Emmaus, berättar om hur föreningen utvecklat sitt arbete med att på ett relativt enkelt sätt skapa en hållbarhetsrapportering.

Målgrupp: Du som sitter i en föreningsstyrelse eller bara är medlem men vill se hur ni skull kunna utveckla ert hållbarhetsarbete utan att det blir alltför betungande.

”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på freden öar” handlar om hur vi vill att vårt Åland ska se ut. Den handlar om hur vi vill att vi människor ska må, men även alla andra levande ting runt omkring oss.

Anmälan: info@abfaland.ax eller 0400 784871

Avgiftsfritt för ABFs medlemsföreningar, övriga 10 €

Arrangör: ABF Åland

Plats: 

Biblioteket i Mariehamn
17.11.2021 18:30 till 20:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.