Företagslunch på temat hållbarhetsredovisning | Bärkraft.ax
Berg och vatten med logon bärkraft.ax

Företagslunch på temat hållbarhetsredovisning

En hållbarhetsredovisning utgår från den påverkan en organisation har på omvärlden. Genom hållbarhetsredovisning kan företag, myndigheter och organisationer visa och klargöra vad de uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling.

Denna företagslunch inom ramarna för nätverket bärkraft.ax har temat hållbarhetsredovisning. Vi träffas torsdagen den 10 oktober kl. 11.30-12.30 på Hotell Arkipelag (avskilda utrymmet bakom lunchlinjen). För inspiration finns Viking Line och Åland Post på plats för att presentera sina hållbarhetsredovisningar och processen bakom att ta fram redovisningen. Transmar/Renhållningen presenterar även reflektioner efter vårens upplaga för kurs i hållbarhetsredovisning, hur är det att gå från kurs till skissbord? Efter presentationerna finns möjlighet att fråga och diskutera.

Lunchen inleds 11.30, kom gärna lite tidigare så att du hinner ta mat och sätta dig innan vi börjar. Lunch till självkostnadspris, betalning sker i lunchrestaurangens kassa.

Initiativtagare och arrangör: Lotta Nummelin, VD på Östersjöfonden och ledare för kurser i hållbarhetsredovisning enligt GRI.

Målgrupp: Alla organisationer som är intresserade av hållbarhetsredovisning är välkomna, oavsett om egen hållbarhetsredovisning finns eller ej. Om du är obekant med begreppet hållbarhetsredovisning ska du bekanta dig med Global Reporting Initiatives webbplats på förhand eftersom presentationerna tar avstamp från det praktiska arbetet inom företagen.

Anmälan: Meddela medverkan genom att mejla karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax senast måndagen den 7.10.

Bakgrund: Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans.

Varmt välkommen!

Plats: 

Hotell Arkipelag
10.10.2019 11:30 till 12:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.