Företagsfrukost: ESG inom OP Gruppen | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

ESG

Företagsfrukost: ESG inom OP Gruppen

Välkommen på företagsfrukost på temat hållbarhetsredovisning och ESG med OP Gruppen.

Denna företagsfrukost inom ramarna för nätverket bärkraft.ax syftar kring att exemplifiera hur ett företag proaktivt kan arbeta med CSRD och ESG. Kaarina Saramäki, ESG Lead, berättar om OP Gruppens pågående hållbarhetsarbete och hur de implementerar direktiv och riktlinjer. Kaarina presenterar även vilka förväntningar som finns inom banking nu och på sikt relaterat till ESG vid exempelvis kreditgivning.

ESG: Environmental, Social och Governance, huvudområden som företag förväntas rapportera kring
CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive, direktiv med syfte att förbättra hållbarhetsredovisningen. En hållbarhetsredovisning utgår från den påverkan en organisation har på omvärlden och hur omvärlden påverkar organisationen. Genom hållbarhetsredovisning kan företag och andra organisationer visa och klargöra vad de uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling.

Anmälan: Registrera medverkan genom denna länk senast måndag 15. januari 2024.
Tid och plats: Torsdag den 18 januari 2024 kl. 08:30-09:15. Tillfället hålls digitalt (länk skickas till anmälda 16 januari).
Målgrupp: Alla företag som är intresserade av hållbarhetsredovisning och ESG är välkomna.
Kontakt: Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax)

Plats: 

Digitalt
18.1.2024 08:30 till 09:15