Aftonskola: Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

bild

Aftonskola: Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Utvecklings- och hållbarbarhetsagenda för Åland utgör ett samhällskontrakt som samhällets sektorer gemensamt arbetat fram och ställt sig bakom. Detta skedde inom ramen för nätverket bärkraft.ax som bildades år 2016 av aktörer inom näringslivet, föreningslivet och offentliga sektorn.

Lagtinget har det övergripande politiska ansvaret för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Alla kommuner deltar i förverkligandet utgående från respektive kommuns förutsättningar och bedömningar.

Alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet bjuds in till denna aftonskola som innebär en möjlighet att bekanta sig med utvecklings- och hållbarhetsagendan. Aftonskolan arrangeras av lotsfunktionen och arbetsgruppen för koordinering och rapportering inom nätverket bärkraft.ax. Inga förkunskaper krävs.

Aftonskolans övergripande innehåll:

  • Vad innehåller utvecklings- och hållbarhetsagendan?
  • Vilka samverkansformer finns inom nätverket bärkraft?
  • Hur bedrivs arbetet inom de olika målen, vad är aktuellt nu och framöver på medellång sikt?
  • Exempel på sektorsvist arbete inom nätverksgrupper: Nätverksgruppen för hållbara storföretag

Aftonskolan leds av:
Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots
Carolina Sandell, målansvarig mål 1 (välmående)
Johanna Fogelström-Duns, målansvarig mål 2 (tillit och delaktighet)
Ann Nedergård, målansvarig mål 3 (god vattenkvalitet)
Petra Granholm, målansvarig mål 4 (biologisk mångfald)
Johanna Backholm, målansvarig mål 5 (attraktionskraft)
David Karlsson, målansvarig mål 6 (kraftigt minskad klimatpåverkan)
Fredrik Rosenqvist, målansvarig mål 7 (hållbar konsumtion och produktion)
Caroline Lepistö, ordförande i Nätverksgruppen för hållbara storföretag

Anmälan: Senast torsdagen den 21 september genom länk eller på e-post info@barkraft.ax. (För de som önskar delta digitalt skickas länk ut ett par dagar på förhand.)
Tid och plats: Måndag den 25 september kl. 18:30-20:30, Ålands lagting (Rödhamn) eller digitalt

Plats: 

Ålands lagting (Rödhamn), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
25.9.2023 18:30 till 20:30