After work och val av rådsmedlemmar | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Möte

After work och val av rådsmedlemmar

Välkommen på after work och val av nya medlemmar till utvecklings- och hållbarhetsrådet med civilsamhällets nätverksgrupp inom nätverket bärkraft.ax

Vid denna träff väljs nya representanter för civilsamhället till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Efter att mötet avlutats har vi after work mingel med glögg, fika och diskuterar kommande aktiviteter.

Förslag på representanter till utvecklings- och hållbarhetsrådet skickas till valberedningen, kontaktuppgifter längst ner i texten. Valberedningens förslag skickas ut till alla aktörer inom civilsamhällets nätverksgrupp innan mötet.

Agenda:
1. Mötet öppnas
2. Val av civilsamhällets representanter till Utvecklings- och hållbarhetsrådet för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2025.
3. Övriga ärenden
4. Mötet avslutas

Anmälan:  Senast måndag den 20 november genom denna länk. Ange om du deltar digitalt eller på plats.
Tid och plats: Torsdag den 23 november kl. 16:00-17:00. Ålands Natur och Miljö, Hamngatan 4, 22100 Mariehamn eller Digitalt
Målgrupp: Träffen är öppen för civilsamhällets representanter (föreningar, förbund och stiftelser) som är medaktörer i nätverket bärkraft.ax.
Kontakt valberedningen: Petra Granholm (petragranholm@gmail.com), +358 40 8254316

Plats: 

Ålands Natur och Miljö, Hamngatan 4, 22100 Mariehamn
23.11.2023 16:00 till 17:00