Mål 7 | Bärkraft.ax
En målarpyts med pensel, en morot och potatis med en eko-lapp, ett flygplan med hjärtgroddar efter, stjärnor under bilderna.

Mål 7

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentlig sektors, företags som andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

Delmål för mål 7:

  • Allt vi konsumerar och producerar är hållbart och återanvändningen och återbruket är stort
  • Alla företag och offentlig sektor har kartlagt sin produktion av varor och tjänster i förhållande till de fyra hållbarhetsprinciperna med ambition om att steg för steg flytta in produktionen inom dessa fyra ramar.
  • Begreppet avfall har ersatts och istället ses allt material som resurser.
  • Maten som konsumeras och produceras är både god och hälsosam och det närproducerade är såväl uppskattat som eftertraktat.
  • Utbudet av ekologiska åländska produkter har ökat markant och primärproducenterna erhåller skälig ersättning för produkterna.
  • Även hälso och sjukvårds-, bygg-, transport-, skogsbruks- och turismsektorn är proaktiva i arbetet.
  • I byggsektorn har användningen av åländskt trä ökat markant. Användning av mark och vatten utgår från ett effektivt nyttjande av naturresurser och med hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald.

Bland väsentliga åtgärder för uppnåendet av målet finns offentliga upphandlingsmetoder som säkerställer hållbar offentlig konsumtion respektive systematisk utfasning av skadliga kemikalier.

Detta kan du göra för att bidra till mål 7:

MINSKA FÖRORENINGAR OCH ANVÄNDANDET AV KEMIKALIER

- Undersök och diskutera hur du/din arbetsplats kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

Få koll med hjälp av Ålands Natur & Miljös projekt Kemikaliekoll Åland eller Ålands Vattens webbplats Vattenskydd.ax!

KÖP LOKALT PRODUCERADE PRODUKTER 

- Vi har mängder av fina produkter, råvaror och hantverk producerade på Åland. Genom att handla lokalproducerat stöder du inte bara det åländska näringslivet utan minskar även utsläppet som transporter från utlandet kräver. 

HANDLA ETISKT

- Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

VÅRDA DET DU HAR

- Förläng livslängden på kläder, skor eller andra prylar genom att vårda dem omsorgsfullt. Tvätta t.ex. på rätt temperatur, lufttorka och laga trasiga plagg istället för att köpa nya. 

HANDLA SECOND HAND ELLER BYT KLÄDER OCH PRYLAR MED ANDRA

-  Att handla eller byta second hand är ett roligt sätt att uppdatera sig utan att extra resurser skall användas för att producera nytt. 

DONERA DET DU INTE ANVÄNDER

- Har du prylar eller kläder som bara ligger i garderoben och som du själv inte kommer att använda? Donera det du inte använder till välgörande ändamål som till exempel Emmaus.

MER GRÖNT, MINDRE KÖTT

- En hälsosam tallrik består minst till 80 % av grönsaker, rotsaker, gryn eller pasta. Är allt dessutom närodlat mår både din kropp och den lokala bonden bra.

UPPMUNTRA DIN ARBETSPLATS ELLER ORGANISATION ATT KRANMÄRKA SIG

- Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

Läs mer om kranmärkningen på kranmarkt.ax.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.