Mål 5 | Bärkraft.ax
En enkelt tecknad ålandskarta, v-formade pilar som pekar inåt finns runt öarna på kartan

Mål 5

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Attraktionskraft förutsätter framåtrörelse. En annan förutsättning är en användning av ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. Hög attraktionskraft leder till bärkraft.

Delmål för mål 5: 

  • Ålands attraktionskraft hög både för boende och icke-boende på Åland. Detta gäller även för olika typer av investeringar.
  • Naturen, och tillgängligheten till natursköna, särskilt kustnära, områden är bevarade och tillgängliga för boende samt besökare.
  • Kultur- och bildningssektorn stimuleras och uppmuntras till fortsatt engagemang och livskraft. Konst, design och arkitektur värderas högt.
  • Mariehamn, som centralort, är attraktionskraftigt för såväl boende, besökare som företag.
  • Näringslivet är framgångsrikt och den offentliga sektorn fungerar som en stabil roll i samhällsbygget. Båda erbjuder kvalificerade och utvecklande arbetsmöjligheter.
  • Förmågan att identifiera och tillämpa nya innovationer och tekniska lösningar, som bidrar till ett hållbart och bärkraftigt samhälle, är god.
  • Kollektivtrafiken och ny tillgänglig teknik skapar förutsättningar för resurseffektiva och hållbara transporter.
  • Förmågan till samverkan, lokalt och med samhällen runt Östersjön är god. Fysiska och digitala mötesplatser förädlas.
  • Hållbara transporter används för kontakterna med omvärlden. Särskilt fokus ligger på relationer med Åbo- och Helsingfors-områdena respektive Stockholms- och Uppsala-områdena.

Utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning, som kvalitetsmässigt ligger i framkant i nordiskt perspektiv, är en nyckelfaktor för att uppnå en gradvis förstärkning av attraktionskraften. Med hjälp av utvecklings- och planeringsprocesserna optimeras synergieffekterna i samspelet mellan natur, kultur, infrastruktur och transporter. God infrastruktur för företag samt goda boendemiljöer prioriteras. Mångfunktionella platser skapar en levande närmiljö med hög attraktivitet och tillgänglig service.

Detta kan du göra för att bidra till mål 5:

(Källa globalamalen.se)

VAR EN AMBASSADÖR  FÖR ÅLAND

- Tala gott om Åland för dina vänner och bekanta. Se dig själv som en ambassadör för Åland. Mer information på varumarke.ax

ETT SKRÄP OM DAGEN 

- Ha som mål att plocka minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla ditt närområde rent.

UPPLEVA PÅ HEMMAPLAN

- Njut av en teaterföreställning, konsert eller konstutställning så bidrar du till ett aktivt kulturliv på Åland.TA HAND OM OFFENTLIGA UTRYMMEN

- Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag!

STÖTTA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

- Stötta de organisationer och föreningar som förespråkar en ökning av utrymmen där människor kan mötas, bättre kollektivtrafik, återvinningssystem och tillgång till offentliga tjänster.

UPPMUNTRA OMRÅDEN FÖR SPORT OCH REKREATION

- Låna ut din röst och stötta områden för sport och rekreation i din närhet. Dessa områden bidrar till att skapa starkare, hälsosammare, gladare och säkrare samhällen.

Utvecklingsmålet bidrar till förverkligandet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

8. Hållbar ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.