Mål 3 | Bärkraft.ax
En tecknad fisk med huvudet uppåt och stjärten nedåt, den viftar med fenorna.

Mål 3

Allt vatten har god kvalitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. På Åland finns en utbredd insikt om betydelsen av ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt tillgången till friska sjöar för rent dricksvatten.

Delmål för mål 3:

  • Allt åländskt vatten, dricksvatten, grundvatten, sjöar, kust- och havsområden av god kvalitet. Idealbilden är att vattenkvaliteten är så god att vi kan dricka direkt ur våra sjöar.
  • Åland tar ansvar för att alla slags föroreningar i åländska verksamheter upphör.
  • Näringsämnena fosfor och kväve läcker inte, och från reningsverk och avlopp återförs näringen till livsmedelsproduktionen.
  • Alla källor till försämrad vattenkvalitet, till exempel gifter och plaster, har fasats ut alternativt fångats upp eller neutraliserats på annat sätt.
  • Alla områden som kan ha betydelse för dricksvattentillgången (yt- och grundvatten) skyddade.

Ett samlat helhetsperspektiv på vattenanvändningen säkerställer att åtgärder, handlingsplaner och direktiv tillsammans möjliggör ständiga förbättringar av vattenkvaliteten samt att alla behövliga åtgärder uppmärksammas.

Detta kan du göra för att bidra till mål 3:

(Källa globalamalen.se)

SLÄNG INTE SKRÄP I NATUREN

- Skräp som slängs i naturen, speciellt lättare skräp som kan färdas i vinden hamnar ofta i våra vattendrag där det ibland tar upp hundratals år innan de bryts ner. Fimpar åker ofta ner i brunnarna och tuggummit hamnar i fågelns mage.

TA REDA PÅ VILKA KEMIKALIER SOM FINNS I DITT HEM

- Få koll på kemikalierna hemma och ta reda på hur du kan minska ditt vardagliga kemikalieutsläpp. På Kemikaliekoll Åland hittar du information om de vanligaste kemikalierna i just ditt hem och hur du kan minska ditt utsläpp.

UNDVIK PLAST - INTE BARA PLASTKASSEN

- Microplaster går att hitta i allt från rengöringsmedel och schampoo till kläder hamnar dagligen i avloppssystemen. Den överlägset största källan till utsläpp av microplaster är fordonstrafik - lämna bilen hemma oftare. Plast försvinner inte. 

MINSKA VATTENFÖRBRUKNINGEN 

- Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.

- Stäng av kranen medan du schampoonerar håret eller borstar tänderna. 

- Du hittar fler tips på vattenskydd.ax

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

6. Rent vatten och sanitet

14. Hav och marina resurser

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.