Mål 1 | Bärkraft.ax
En tecknad bild på en långhårig person med ett hjärta på som det växer en blomma från

Mål 1

Välmående människor vars inneboende resurser växer

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället skapas förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas.

Delmål för mål 1:

 • Alla ska ha ett meningsfullt arbete, avlönat eller ej.
 • Alla tar vara på och förädlar människors inneboende resurser och bidrar till välmående.
 • Alla ska ha anständiga arbetsvillkor med ersättningsnivåer som möjliggör en försörjning.
 • Barn ska växa upp i trygga miljöer med möjlighet till harmonisk och mångsidig utveckling, både gällande fysisk och psykisk hälsa.
 • Alla barn har tillgång till en skola där man lär sig vara människa i ett hållbart samhälle.
 • Kunskaper inom ledarskap, medveten konsumtion, etik, livsåskådning, estetik, analys-, initiativ- och kommunikativa förmågor lyfts.
 • Grund- och gymnasieutbildningen ska vara i framkant i nationell och internationell jämförelse.
 • Välmående vuxna enligt bästa förmåga tar ansvar över sin hälsa.
 • Alla ska ha tillgång till en samtalspartner eller stödperson.
 • Närmiljön är välkomnande och tillgänglig för alla.
 • Trygghet, välplanerade bostadsområden och servicepunkter, närhet till grönska och en omgivning som uppmuntrar till samvaro, kultur, utomhusvistelse och lek är prioriterad i all samhällsbyggnad.

Alla människor bör få chansen att anskaffa sig de tillgångar, i mån av möjlighet att ta de till sig, som behövs för att blomstra och samtidigt bidra till bärkraften. I detta ingår bland annat kunskaper om hållbar utveckling, hållbara livsstilar och konsumtionsmönster, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, aktivt medborgarskap och främjande av fredliga relationer. Det gäller såväl barn och unga samt vuxna oavsett om de vuxit upp på Åland eller flyttat till ö-samhället senare i livet.

Detta kan du göra för att bidra till mål 1:

(Källa globalamalen.se)

DONERA BLOD

- Att donera blod är en enkel sak du kan göra som kan göra en väldigt stor skillnad för en annan persons hälsa och välmående. Om du kan, försök att se till att donera blod regelbundet

FÅ KOLL PÅ KONSEKVENSERNA AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK

- Om du har koll på konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk minskar du risken att påverka din hälsa negativt. Dra dig inte för att be om hjälp eller stöd om du behöver!

VACCINERA DIG

- Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

BERÄTTA NÄR DU MÅR DÅLIGT

- Tillsammans kan vi få alla att må bra igen.

REAGERA DÅ NÅGON INTE MÅR BRA

- Du som medmänniska, reagera då någon inte mår bra. Visa att du finns där. Be personen berätta och lyssna på vad hen har att säga. 

UPPMUNTRA TILL STUDIER

- Uppmana unga att fortsätta sina studier efter gymnasiet för att vidareutvecklas, öka sin kompetens inom önskat område och likaså möjligheterna till ett bra jobb i framtiden.

STÖTTA ORGANISATIONER

Stötta organsationer som arbetar för att se till att människor i de fattigaste delarna av världen får ta del av utbildning.

TA UTBILDNINGEN UTANFÖR SKOLA

- Har du några barn i din närhet? Låt inte deras utbildning stanna i skolan – ta med utbildningen utanför skolan och gör den kul. Upplev närmiljön och bekanta dig med naturen eller åk på en utflykt till ett museum.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.