Modell för beräkning av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax
Ljung på klippa i solnedgång

Modell för beräkning av CO2-utsläpp

En av organisationerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga och privata sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med initiativet är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att på ett tydligt sätt ha möjlighet att följa effekten av insatser och initiativ inom den egna organisationen.

Mallarna Energianvändning inom offentlig sektor och Energianvändning inom företag är ett svar på detta önskemål och de görs tillgängliga för alla åländska kommuner, landskapet, myndigheter och företag.

Ta gärna del av mallarna och följebrevet för respektive mall under Bilagor (till höger eller nedan på sidan).

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.