Medborgarsamtal | Bärkraft.ax
Två händer som håller i kaffekoppas

Medborgarsamtal

Det goda samtalet är så viktigt - vad, hur och varför? 

Samtal människor emellan kan fungera som ett vaccin mot polarisering i samhället och ett sätt att fördjupa demokratin. Syftet är inte att övertala, debattera eller övertyga andra, utan samtalen i sig fungerar som en övning för både samtalsledare och deltagare att bli bättre samtalspartners – att lyssna, ta in och reflektera och förstå varandra. Detta samtidigt som vi övar på att formulera våra egna känslor och tankar.

Medborgarsamtal är inte ett seminarium, en föreläsning eller ett panelsamtal. Medborgarsamtalen är just samtal, där alla på ett strukturerat sätt får komma till tals utifrån sina egna förutsättningar och där alla ges möjlighet att prata om sina egna erfarenheter.

Initiativet med medborgarsamtal vilar på en vilja att skapa långsiktiga och återkommande strukturer där människor i det åländska samhället involveras i samhällsutvecklingen. Det är en del av visionen för det hållbara samhälle Åland strävar efter – där alla medborgare känner att de kan, om de vill, ha inflytande på beslut som påverkar deras egna liv.

Stödmaterial för att arrangera medborgarsamtal

Det här materialet finns som stöd för dig som vill arrangera medborgarsamtal. Materialet är sammanställt med inspiration av Dialogpaus, ett dialogkoncept utvecklat av finska Sitra och som nu drivs vidare av stiftelsen Dialogpaus.

Klicka här för att komma till materialet. 
 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.