Mall för beräkning av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax
Ljung på klippa i solnedgång

Mall för beräkning av CO2-utsläpp

Nätverket bärkraft.ax har tagit fram en mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning. Syftet med mallen är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att kunna följa effekten av insatser inom den egna organisationen samt att möjliggöra att offentlig och privat sektor enhetligt kan kommunicera om koldioxidutsläpp. Mallen är framtagen av landskapets bygg- och energiteam, som också finns som ett stöd vad gäller förädling av data.

Vi hoppas att mallen underlättar ert interna arbete med förverkligandet av det sjätte målet i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Ta gärna del av mallen för företag eller för offentlig sektor under Bilagor (till höger eller nedan på sidan)

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.