Konsumera hållbart | Bärkraft.ax
Människor sitter på ett berg i solnedgången
Foto: Visit Åland

Konsumera hållbart

För att alla ska kunna blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Åland strävar till att vara ett hållbart och bärkraftigt samhälle. Visionen “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” som förenande kraft. Sju strategiska utvecklingsmål ska uppnås senast 2030 och ett av de sju målen handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

I Norden lever vi i välfärdssamhällen och har en hög levnadsstandard, men även överkonsumtion av naturresurser och stor produktion av avfall. Sättet vi konsumerar och producerar varor och tjänster på idag är inte hållbart.  

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är avgörande för att uppnå ett hållbart samhälle både här på Åland och i resten av världen. Vi har alla ett ansvar som konsumenter, individer likväl som organisationer, att konsumera medvetet och hållbart om vi ska ha en chans att uppnå visionen. Hållbar konsumtion försäkrar människors välmående inom planetens gränser. 

När vi konsumerar en vara eller en tjänst är köpet bara ett steg i en lång kedja. För att kunna göra rätt val behöver vi tänka på helheten; på hela livscykeln, från produktion till användning till återvinning eller deponering. Att konsumera så att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle betyder att ta i beaktande människor och natur i varje steg av livscykeln. Låt konceptet “Konsumera så att alla kan blomstra” vara en vägledare i alla dina konsumtionsval.

Dessa artiklar riktar sig till privatpersoner och innehåller information om konsumtion inom alla delar av livet; byggnader, mat, resor och saker. Här finner du de allra viktigaste sakerna att tänka på för att konsumera mer hållbart. Artiklarna på temat är framtagna av Team M7K, en tidigare arbetsgrupp inom nätverket bärkraft.ax som jobbade med strategiskt utvecklingsmål 7, och andra sakkunniga författare. 

Du hittar artiklarna i menyn till höger. 

Författare: Irene Blomqvist och Micke Larsson

Källor:

Nordiska ministerrådet. (2018). Sustainable Consumption and Production: An  analysis of Nordic progress towards SDG12, and the way ahead. Nordic Council of Ministers. http://dx.doi.org/10.6027/ANP2018-798

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.