Hållbart byggande | Bärkraft.ax
Bild på husritning

Hållbart byggande

Går du i hus- eller renoveringstankar? 

Bebyggelsen i världen använder 35 procent av den tillförda energin och står för 50 procent av koldioxidutsläppen. I Finland och Sverige är siffrorna lägre, vilket beror på att vi har välisolerade byggnader och en energitillförsel som undviker fossila bränslen. Men idag, inför klimatförändringarna, är det viktigt att minimera energianvändning och minska koldioxidutsläppen vid byggandet.

1. Viktigast är den befintliga bebyggelsen

80 procent av de hus som finns 2050 finns idag. Att renovera är en god idé. Installera värmeåtervinning i ventilationen, tilläggsisolera och täta, så att den mesta luften som ventileras går genom värmeväxlaren och inte genom springor. Det säkerställer också att man inte får fuktskador och mögel i konstruktionen.

2. I ny bebyggelse skall man ha bra komfort

Detta får man om man har bra, värmeväxlad ventilation och välisolerade tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Värmeförlusterna skall helst inte överstiga 15 W per kvadratmeter vid minus 18 grader C. Det innebär också att man kan spara pengar på att inte bygga i värmesystem, man kan värma hela huset med ett litet element i tilluftsledningen.

3. Bygg huset av klimatsmarta material

Huset skall stå lång tid. Om man har en låg energianvändning under husets livslängd är det bra, men inte tillräckligt för klimatet. Upp till 50 % av energin och koldioxidutsläppen går till byggandet och senare rivningen av huset. Genom att satsa på material som är klimatpositiva minskar man detta. I Västerås och andra platser i Sverige bygger man hus av KL-trä, som är isolerade med träfiber. Hela konstruktionen är en koldioxidlagring. Efter användning är avsikten att materialet skall pyrolyseras och lagras som biokol. 

Bygg med:

  • Trä
  • Natursten

Undvik:

  • Betong
  • Stål 

 4. Energitillförsel

Åland har enorma energitillgångar. Så mycket sol, så mycket vind. Ett hus eller en industribyggnad kan tillföra tillräckligt med el för att försörja ett helt år med solenergi. Den kan lagras i batterier eller saltlager. På vintern blåser det mycket och vindenergin kan kompensera bristen på solenergi. Det gäller att skapa ett åländskt samarbete med energileverantörer.

Tips!

Anlita ansvarsfullt. Kontrollera att de företag du anlitar för att bygga eller renovera hos dig erbjuder sina anställda skäliga arbetsvillkor. Läs mer om byggarbetares arbetsvillkor i Finland på rakennusliitto.fi/sv eller constructionworkers.eu/sv.

Författare: Hans Eek, arkitet och Irene Blomqvist, tidigare vikarierande ledande hållbarhetslots

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.