Håll resorna på marken! | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Familj som åker färja och tittar ut över vattnet
Foto: Visit Åland/Rebecka Eriksson

Håll resorna på marken!

Att minska dina flygresor är en av de enskilda aktiviteter som mest kan påverka din egen klimatpåverkan. Ur ett globalt perspektiv står flygresor för ca 2 % av CO2-utsläppen till atmosfären. Men större delen av världens befolkning har aldrig flugit. Eftersom det endast är en liten del av världens befolkning som flyger kan flygresor utgöra en stor del av ditt personliga CO2-avtryck. 

Finländare tillhör dem som gör mest internationella flygresor i världen. 2018 släppte vi ut 962 kg CO2 per capita genom internationella flygresor.  Enligt miljöcentralen Syke gjorde finländarna 5,4 miljoner flygresor utomlands 2017, varav 72 % var fritidsresor och 28 % arbetsresor. Av inrikesresorna utgjorde arbetsrelaterade resor 53 % och fritidsresor 47 %. Fritidsresorna med flyg utgör alltså en betydande del av våra resor.  

Om alla skulle flyga lika mycket som vi på Åland gör skulle effekten på klimatet vara katastrofal. För att vi ska nå målen i Parisavtalet fram till 2050 måste koldioxidutsläppen från flyget i princip vara nere på noll. Eftersom det ännu inte finns klimatneutrala sätt att flyga behöver vi minska antalet resor för att nå målet. 

Ålänningar reser mycket och ofta med färja. Färjetrafiken påverkar undervattensmiljön och orsakar slitage på strandmiljöer. Färjorna alstrar utsläpp i form av svaveloxider, kväveoxider och koldioxid.Färjornas koldioxidutsläpp är fortfarande relativt höga, även om de är lägre än flygets. Det är svårt att få reda på exakt vad ens färjeresa släpper ut, och beräkningar varierar mellan olika utsläppsräknare. Fråga gärna det rederi du reser med hur mycket din resa släpper ut, och välj kollektivtrafik när du kommit till hamnen. 

Hållbarhet när du är framme

Vad du gör och vilka verksamheter du gynnar när du nått ditt resmål spelar självklart också roll. Lever du efter vissa hållbarhetsprinciper hemma? Tillämpa dem också på resan! Att vara på semester betyder inte att du ska leva annorlunda och med större inverkan på miljö och människor än till vardags. 

På många turistmål kan turisternas agerande ha stor påverkan både på natur, djur och människor. Turismen kan vara ett sätt för många att få ett bättre liv, men det finns också risker. Du kan tänka på att: 

  • bidra till den lokala ekonomin - undvik all-inclusive, handla lokalproducerat och dricksa gärna om du vet att de lokala lönerna är dåliga. 
  • välja ett hållbarhetsmärkt boende - det finns märkningar med både miljö- och sociala kriterier att titta efter
  • gynna ekoturism och undvika aktiviteter som använder djur till t ex transport eller fotografering 
  • säga till om du märker att barn utnyttjas. Tyvärr är sexturism med barn ett faktum. Om du handlar, köp bara saker av vuxna, inte av barn. 
  • spara vatten! Många resmål finns i länder med brist på vatten

Kollektivt hellre än privat

Flygresor påverkar klimatet mest, men mest effekt i vardagen får vi genom att byta ut bilresor till promenader, cykling eller resor med kollektivtrafik. 

Vardagsresandet på Åland präglas av privatbilism. På Åland är 620 personbilar i trafik per 1000 personer - motsvarande siffra i Finland är 500 och i Sverige 480, enligt ÅSUB 2020. Sedan år 2000 har antalet personbilar ökat med 80 %. Knappt en procent av personbilarna är eldrivna, 87 % är bensindrivna och 12 % dieseldrivna.

Alla har inte möjlighet att skaffa en elbil eller laddhybrid. Men många korta resor som görs kan ersättas med cykelresor eller promenader. För längre resor är kollektivtrafik eller samåkning ett alternativ. 

Tips!

  • Hållbart vardagsresande - cykla, samåk, åk kollektivt. Starta bilpool? Planera dina resesträckor - åk inte fram och tillbaka. 
  • Hemestra - res nära dig 
  • Längre resor: alternativ till resa - är det nödvändigt? Varför vill du resa, och varför har du valt just det resmålet? Finns det andra sätt att uppnå det du söker? 
  • Välj tåg och buss framför flyg eller färja
  • Din påverkan på plats - fundera på hur dina aktiviteter på semestern påverkar lokalbefolkning. Ta bara foton, lämna inget efter dig. Undvik aktiviteter som involverar slitage på natur och djurliv. 

Hur kan man beräkna sina resors miljöpåverkan? 

På den svenska webbplatsen Klimatsmart semester kan du klimatberäkna din semester 

På den svenska webbplatsen Utsläppsrätt.se kan du beräkna dina utsläpp

Författare: Martha Hannus

Källor: 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-bransc...
https://www.naturskyddsforeningen.se/flygfaq
https://ourworldindata.org/carbon-footprint-flying
https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Storsta_delen_av_finlandarnas_flygresor_(48983) 
https://schystresande.se/snabbspar/resenar
https://www.asub.ax/sv/statistik/motorfordon-2020