Föreningar och hållbar verksamhet | Bärkraft.ax
Knutna händer som gör en fist bump

Föreningar och hållbar verksamhet

Från och med hösten 2017 anger föreningar vilka utvecklings- och hållbarhetsmål som de arbetar med då ansökan om Paf-medel för verksamhetsstöd lämnas in. Alla föreningar har möjlighet att aktivt bidra till målens förverkligande. 

Genom att ta nedanstående tips i beaktande vid planering och utförande kan föreningens ordinarie verksamhet röra sig i riktning mot målen och visionen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Tipsen kommer från nätverkets medaktörer och finns till för att underlätta för er, en kort vägledning för föreningar som i och med ny verksamhetsplan ska beskriva verksamhetens riktning för det kommande året. Detta är alltså inte formella riktlinjer utan råd för inspiration och stöd, från föreningar till föreningar. 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan är ny för oss. Hur ska vi inleda arbetet?

Läs utvecklings- och hållbarhetsagendan. Börja med att diskutera vilka utvecklings- och hållbarhetsmål som är mest väsentliga för er, de mål som verkligen berör ert verksamhetsområde och föreningens medlemmar.

Hur bidrar vår verksamhet till uppnåendet av målen i nuläget?

De områden som ni lägger extra krut på nästa år har en tydlig koppling till ett eller flera av målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Kopplingen mellan utvecklings- och hållbarhetsmålen och verksamheten är naturlig och väsentlig.

Vad vill vi göra?

I samband med ansökan om verksamhetsstöd gör föreningen en verksamhetsplan. I planen anger ni vad föreningen vill göra och uppnå. Klargör redan i verksamhetsplanen hur er verksamhet för det kommande året bidrar till utvecklings- och hållbarhetsmålen. På så vis blir kopplingen mellan föreningens verksamhet och utvecklings- och hållbarhetsmålen tydliga för andra och ni påminns lätt om kopplingen varje gång ni går tillbaka till planen under året.

Vad kan vi göra tillsammans och hur kan jag göra skillnad som enskild person?

Informera medlemmarna om vad som sker inom ramarna för föreningens hållbarhetsarbete och hur alla som individer kan vara delaktiga. Samarbetspartners och leverantörer kan även involveras genom att de tar del av organisationens riktlinjer, önskemål och grunder för samarbeten som genomsyras av hållbarhet.

Vad kan göras ännu bättre?

Koncentrera er på hållbarhetsåtgärder som tar er framåt inom föreningen. Hållbarhetsarbetet är inte en uppräkning av vad som har gjorts tidigare, utan en blick framåt som beskriver det ni kan, vill och ska under kommande år.

För frågor gällande tipsen eller utvecklings- och hållbarhetsagendan, ta gärna kontakt med ledande hållbarhetslots.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.