Ålands guide till hållbara offentliga inköp | Bärkraft.ax
Tecknad hand som håller i ett jordklot

Ålands guide till hållbara offentliga inköp

Hållbara offentliga inköp, liksom hållbara inköp inom alla typer av organisationer, är ett ständigt aktuellt område. Möjligheterna som upphandling för med sig som ett verktyg för hållbar omställning är stora.

Inom nätverket bärkraft.ax pågår arbetet med att förverkliga vår samhällsgemensamma Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Agendans sjunde strategiska utvecklingsmål, Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, förverkligas enbart om alla typer av organisationer tillsammans med privatpersoner ägnar sig åt hållbar konsumtion.

Trots en allmän ambition om att det ska vara lätt att göra rätt då det kommer till hållbara inköp så är det inte alltid så. Därför har ett team bestående av representanter från olika samhällssektorer inlett ett arbete för att underlätta för hållbara inköp. Denna guide har tagits fram av teammedlemmarna Maria Törnqvist, myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen och Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots vid bärkraft-nätverket.

Vår målsättning för framtagande av guiden är att stötta alla som fattar beslut eller som praktiskt ska göra ett inköp eller en upphandling inom offentlig sektor, för att underlätta för de första stegen inom hållbar upphandling.

Ta del av guiden här

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.