Attraktionskraft för boende, besökare och företag | Bärkraft.ax
En enkelt tecknad ålandskarta, v-formade pilar som pekar inåt finns runt öarna på kartan

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Nulägesbeskrivningen beskriver att attraktionskraften bygger på ett Åland i framåtrörelse, och aspekter som påverkar graden av attraktion: ett diversifierat arbets- och näringsliv, ett brett utbildnings- och kulturutbud, goda och attraktiva boendemiljöer. Kulturens värde lyfts fram både inom kreativa näringar, utbildningssektorn som i den byggda miljön. Åland har idag en betydande attraktionskraft för såväl boende, besökare och företag. I och med detta fokuserar kapitlet på möjligheter och hinder för ytterligare förstärkt attraktionskraft. Dessa strävanden får dock inte inskränka möjligheterna att uppnå de övriga sex strategiska utvecklingsmålen. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är alla företag på Åland, kommunerna, Fastighetsverket, Visit Åland och kapitalägare.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Födelsetal och nettoinflyttning
  • Demografisk utveckling
  • Anlända gäster
  • Landturismens förädlingsvärde
  • Arbetsplatser i privata sektorn
  • BNP-utveckling i privat sektor

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.