Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället | Bärkraft.ax
Tecknade glada ansikten i olika åldrar och med olika frisyrer, små hjärtan emellan

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Nulägesanalysen konkretiserar målet – vad är det vi ska uppnå, och hur kan vi mäta det? Under 2018 genomförs en tillitsstudie, som kommer att bidra med stort värde i sammanhanget. Några centrala hinder som kan påverka möjligheterna till delaktighet beskrivs; diskriminering, funktionshinder, sexuell läggning och transpersoner samt ålder. Det lyfts också fram att vi saknar tillräckligt med information och statistik. Fördjupningen inriktar sig på valdeltagande, jämställdhet, fredliga relationer och jämlikhet (arbetsmarknad och inkomstfördelning), som visar att kvinnors genomsnittliga månadslön är 85 procent av mäns. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är alla kommuner, tredje sektorn, landskapsregeringen och ÅHS samt på individnivå.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Valdeltagande
  • Statistik över inkomstklyftor
  • Upplevt sexuellt ofredande bland gymnasiestuderande
  • Utsatthet för våld i nära relationer
  • Gender Inequality Index (GII)
  • Sysselsättningsgrad
  • Risk för ekonomisk utsatthet
  • Antal inkomsttagare efter inkomstklass
  • Uttag av föräldraledigheten, föräldradagpenningar

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.