En tråd mellan verksamhet, åtgärdsplaner, verksamhetsplaner och de sju målen. Detta leder till visionen

Statusrapport

Vägen mot visionen för Åland, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, består av många både små och stora steg. Här behövs idéer och engagemang på alla nivåer och inom alla sektorer i samhället. Många aktiviteter och åtgärder pågår redan. Statusrapportens första uppslag ger en övergripande bild av den pågående processen. Samtidigt behöver arbetet utvärderas kontinuerligt. Gör vi rätt saker på rätt sätt? Eller behöver vi tänka om? Den årliga statusrapporten är tänkt att både mäta, ifrågasätta och motivera hållbarhetsarbetet.

Denna tredjestatusrapport är en lägesbeskrivning, hur långt från visionen står Åland idag, år 2019? Vilka åtgärder och färdplaner är igång och var finns det behov av ytterligare insatser?

Här kan du lyssna på visionen: