Åtagande | Bärkraft.ax

Åtagande

Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering har undertecknat ett avtal om att minska förbrukning av plastbärkassar. Avtalet gäller frivilliga åtgärder som detaljhandeln åtar sig och som ska leda till att de mål om minskning av tunna plastbärkassar som ställs i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall nås på Åland.

Nedskräpning är ett samhällsproblem som inte bara får konsekvenser för djur och miljö utan även påverkar ekonomi och sociala sammanhang negativt. Förutom nedskräpning i naturen skapar plast problem i haven eftersom det tar lång tid innan den bryts ner.

Målet är att en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna plastbärkassar per person och år kan nås senast 2025. Som tunna plastbärkassar räknas de som är tunnare än 50 mikrometer, vilket bland annat inkluderar de plastbärkassar som används inom dagligvaruhandeln.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.