Tillit på Åland – Mörka moln eller fri horisont?

Lugn skärgårdsmiljö

Måndagen 12.11.2018 kl. 13–16 på Alandica, auditoriet.

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft. Tillit har beskrivits som smörjmedel i ett välfungerande samhälle men vad betyder det egentligen? Vilka möjligheter och utmaningar skapar tillit för Åland?

Ålands statistik- och utredningsbyrå, Ålands fredsinstitut och Ålands landskapsregering välkomnar dig till ett seminarium om tillit. Under seminariet presenteras resultaten från den första åländska tillitsstudien. Därefter kommer huvudtalare och ledande tillitsexperter att ge oss värdefulla insikter om tillitens roll i samhället och hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som en resurs för Åland.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl din medverkan senast den 8.11. på info@asub.ax.

Inbjudan med program som helhet i bilagan.

Varmt välkommen!

Här kan du lyssna på visionen: