Företagsam skärgård startar workshoprunda | Bärkraft.ax
En vacker dag i skärgården

Företagsam skärgård startar workshoprunda

PRESSMEDDELANDE 29.10.2018

Den åländska skärgården står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling. Samtidigt står skärgårdskommunerna inför flera utmaningar. Hur säkerställer vi samhällsservice, hur utökar vi turistsäsongen, vad kan öka företagandet och inflyttningen? Företagsam skärgård startar nu en workshoprunda i alla sex skärgårdskommuner för att främja utvecklingsprojekt.

På uppdrag av skärgårdsnämnden driver paraplyorganisationen för de åländska skärgårdskommunerna – Företagsam skärgård r.f. – ett projekt för att hitta spännande utvecklingsprojekt.

Workshoprundan kommer att utgå från konceptet ”Ö för Ö” som har utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholm. Den har som syfte att främja lokalt förankrade utvecklingsprojekt som utgår från varje enskilt ö-samhälles unika förutsättningar. Ö för Ö går praktiskt taget ut på att sitta tillsammans och kartlägga öns unika attraktionskraft, spåna på idéer och hitta vägar för förverkligande med relevanta organisationer. Som ett resultat ur denna metod med åländsk anknytning kan nämnas Central Baltic-projektet SEASTOP som syftar till att höja gästhamnars servicenivå.

Två kommuner är först i tur under hösten.

  1. Den första workshopen sker på Kumlinge i Församlingshemmet lördagen den 10 november kl. 13:00-20:00 med fokus på turism. Sista anmälningsdag är torsdagen den 7 november.
  2. Den andra träffen sker på Brändö på Gullvivan fredagen den 30 november kl. 15:00-19:30 med fokus på hållbarhet. Sista anmälningsdagen är den 27 november.

De övriga skärgårdskommunerna besöks under våren.

Alla deltagare erbjuds middag och fika vid anmälan. Alla ortsbor, deltidsboende, sommargäster och andra med anknytning till kommunerna är välkomna!

De projektidéer som drivs vidare i respektive skärgårdskommun kommer att presenteras på ett seminarium under 2019.

Som samarbetspartners står förutom skärgårdskommunerna också Leader Åland, Central Baltic Contact Point på Åland, Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering, SKUNK, Visit Åland och Kommunförbundet.

För mer information, kontakta projektledare Simon Holmström

simon@skargarden.ax   www.skargarden.ax   0457 34 28 214

Här kan du lyssna på visionen: