European Sustainability Award 2019 har gått till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland - enda vinnaren från Norden | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Micke Larsson, Frans Timmermans, Katrin Sjögren och Jyrki Katainen

European Sustainability Award 2019 har gått till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland - enda vinnaren från Norden

Europeiska kommissionen har idag presenterat vinnarna av European Sustainability Award 2019. Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har utsetts till vinnare i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer*. Priserna delades ut i samband med en högnivåkonferens i Bryssel med kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och dess andre vice ordförande Jyrki Katainen som värdar.

Det är första gången som European Sustainability Award delas ut. Totalt har det utsetts vinnare i sju kategorier. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från Norden.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar." I arbetet deltar hundratals människor och organisationer.

- Det är med ödmjukhet och tacksamhet Åland tar emot priset, European Sustainability Award 2019. Det är ett erkännande för alla som jobbar för förverkligandet av ”Alla kan blomstra”-visionen och att Åland ska vara ett inspirerande exempel på ett samhälle med bärkraft nog för de utmaningar som mänskligheten befinner sig i, säger Petra Granholm, medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet i bärkraft.ax och representant i rådet för föreningslivet/civilsamhället på Åland.

- Jag är både glad och stolt över att vårt gemensamma arbete på Åland uppmärksammas av Europeiska kommissionen. Vi jobbar systematiskt och konkretiserar utvecklings- och hållbarhetsagendan tillsammans i det åländska samhället som helhet och i vår egen förvaltning. Vi gör arbetet väldigt praktiskt och konkret. Att ha ett hållbarhetsperspektiv är ett komplett sätt att föra politik och att mäta politikens resultat, säger Katrin Sjögren, ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet i bärkraft.ax tillika lantråd (regeringschef) vid Ålands landskapsregering.

- Utvecklings- och hållbarhetsagendan sätter Åland i framåtrörelse. Att detta samhällskontrakt och vårt gemensamma arbete nu belönas med European Sustainability Award 2019 ger oss inspiration och kraft till det fortsatta arbetet, säger Peter Wiklöf, medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet i bärkraft.ax, ordförande för Åland Näringsliv samt VD för Ålandsbanken.

- Det är mycket glädjande och hedrande att Europeiska kommissionen ger sin erkänsla till Ålands långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbete. Metoden vi har valt har visat sig främja konstruktiv dialog. Det är ett innovativt pionjärarbete som förhoppningsvis kan tjäna som inspiration för andra regioner, säger Erica Scott, rådgivare i nätverkets arbetsgrupp för koordinering och rapportering samt ordförande för kommittén Omställning Åland som under 2012–2013 tog fram den rapport som ligger till grund för det arbete som satts igång inom ramen för bärkraft.ax.

- Många varma grattis till alla som på olika sätt är med i denna omfattande laginsats. Omställningen av Åland pågår och priset visar att ”Alla kan blomstra-visionen” har spritt sig långt utanför Ålands gränser. Vi ska dock komma ihåg att vi ännu inte på långa vägar uppnått de mål vi siktar på att uppnå senast år 2030, säger Micke Larsson, huvudsekreterare i bärkraft.ax och dess utvecklings- och hållbarhetsråd.

Se vår korta presentationsfilm (på engelska):

 

Mer information om utvecklings- och hållbarhetsagendan och nätverket bärkraft.ax

* Kategorins fullständiga beskrivning: subnational legal public entities reaching a population equal to/under 100 000 individuals.

Kontaktuppgifter

Åland

Karin Rosenberg-Brunila, +358 457 3500 586

Internationellt 

Julia Lindholm, +32 476 94 35 29