Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer | Bärkraft.ax
Flourish bild

Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer

Nätverket bärkraft.ax söker en person för rollen som koordinator för nätverkets internationella relationer för perioden augusti 2023 till februari 2024. Uppdraget är på deltid (10–20%) och kan med fördel skötas vid sidan av/som en del av annat ordinariearbete eller studier. Uppdraget förutsätter mycket goda kunskaper i engelska och tidigare erfarenhet av bärkraftnätverkets aktiviteter och struktur.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat:
Ta hand om inkommande förfrågningar om medverkan i seminarier, enkäter, projekt med mera
Tillhandahålla aktuellt material (bland annat presentationsmaterial)
Verka för att sprida kännedom om utvecklings- och hållbarhetsagendan utanför Åland
Verka för att utveckla bärkraftnätverkets existerande och nya internationella relationer
Presentera utvecklings- och hållbarhetsagendan (när annan person ej är bättre lämpad)

Uppdraget arvoderas mot timredovisning. Koordinatorn rapporterar till en samordningsgrupp bestående av aktörer inom nätverket.

Ansökan:
En fritt formulerad intresseanmälan lämnas in till Rufus Panelius, koordinator för internationella relationer (rufus.panelius@barkraft.ax). Rekryteringen sker löpande och möjligheten att lämna intresseanmälan stängs när en lämplig kandidat för uppdraget identifierats.