En avgiftsfri hållbarhetslots för ditt företag

Vi har avgett löften som bidrar till visionen "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar"

Arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland pågår inom olika sektorer och alla företag har möjlighet att aktivt bidra till agendans förverkligande. Nu har lokala företag även möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax.

Läs mer på Ålands Näringslivs webbplats: https://www.naringsliv.ax/nyheter/2018/avgiftsfri-hallbarhetslots-ditt-f...

Här kan du lyssna på visionen: