Statusrapport 5 lanseras 1 juni | Bärkraft.ax

Statusrapport 5 lanseras 1 juni

Då statusrapport 4 (2020) var ett lapptäcke av perspektiv som lyfte blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen till följd av COVID-19 är statusrapport 5, likt föregångarna 1-3, en nulägesanalys av hur vi ligger till i förhållande till målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. 

Flera delmål, indikatorer och mätningar har förfinats och i rapporten kommer du att kunna ta del av både siffror och grafer, lägesrapporter från de sju målansvariga tillsammans med kapitlet "300 år av utveckling". Kapitlet är en tillbakablick med frågan "Var det bättre förr?" och en framåtblick där vi får en eftertänksam inblick i blomstertiden. 

Lanseringsseminarium 

Du är varmt välkommen till statusrapportens lanseringsseminarium den 1 juni kl 13-15.30 i Ålands lagting. 

Läs mer och anmäl dig här! 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.