Nuläge - statusrapporten | Bärkraft.ax
Bild på alla författare till statusrapport 4

Nuläge - statusrapporten

Statusrapport 5 

Nästa statusrapport, vilken är den femte i ordningen lanseras i juni 2022. 

Vad är statusrapporterna?

Varje år tas det fram en statusrapport, och det finns hittills fyra stycken. Den första statusrapporten skrevs år 2017. Dessa årliga rapporter bidrar till att ge en överblick över nuläget; hur går det med förverkligandet av de sju målen, går det bra eller dåligt? Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Kan vi nå målen med den fart vi har idag? Länkar till alla rapporter hittar du här till höger!

Varje mål har ett antal indikatorer, som är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs varje år upp i statusrapporterna. Allt från vattnets ekologiska status till livslängd, arbetslöshet, andel förnyelsebar energi och avfallsmängder mäts. Tillsammans säger resultatet av alla siffror något viktigt om utvecklingen inom varje mål.

Statusrapporterna tas fram av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, som du kan läsa mer om under fliken nätverket. Medaktörerna för bärkraft bjuds in att bidra till rapporten, som sedan fastställs av Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Vid de årliga Bärkraft-mötena publiceras sedan rapporterna.

Ålands väg under och ur coronakrisen - den fjärde statusrapporten 

Statusrapport 4 lanserades i oktober 2020 som ett webbmagasin och är ett lapptäcke av perspektiv som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Den vill du inte missa!

På bilden ovan ser du författarna till huvudkapitlet "Ålands väg under och ur coronakrisen"; Edvard Johansson, Petra Granholm, Marcus Koskinen-Hagman, Daniela Johansson, Roger Nordlund, Martha Hannus, Rebecka Eriksson och Niklas Lampi

Läs statusrapporten "Ålands väg under och ur coronakrisen" genom att klicka här

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.