Nuläge - statusrapporten | Bärkraft.ax
Nästan fullsatt plenisal i Ålands lagting, Katrin Sjögren står vid talarstolen
Lanseringsseminarium av statusrapport 5 i Ålands lagting den 1 juni 2022

Nuläge - statusrapporten

Vad är statusrapporterna?

Statusrapporterna bidrar till att ge en överblick över nuläget; hur går det med förverkligandet av de sju målen, går det bra eller dåligt? Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Kan vi nå målen med den fart vi har idag? Länkar till alla rapporter hittar du här till höger!

Varje mål har ett antal indikatorer, som är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs varje år upp i statusrapporterna. Allt från vattnets ekologiska status till livslängd, arbetslöshet, andel förnyelsebar energi och avfallsmängder mäts. Tillsammans säger resultatet av alla siffror något viktigt om utvecklingen inom varje mål.

Statusrapporterna tas fram av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, som du kan läsa mer om under fliken nätverket. Medaktörerna för bärkraft bjuds in att bidra till rapporten, som sedan fastställs av Utvecklings- och hållbarhetsrådet. 

Statusrapport 5

Då statusrapport 4 (2020) var ett lapptäcke av perspektiv som lyfte blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen till följd av COVID-19 är statusrapport 5, likt föregångarna 1-3, en nulägesanalys av hur vi ligger till i förhållande till målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. 

Flera delmål, indikatorer och mätningar har förfinats och i rapporten kan du ta del av statistik, lägesrapporter från de sju målansvariga tillsammans med kapitlet "300 år av utveckling". Kapitlet är en tillbakablick med frågan "Var det bättre förr?" och en framåtblick där vi får en eftertänksam inblick i blomstertiden. 

Du hittar alla statusrapporter i menyn till höger. 

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.