Unga (13–19 år) | Bärkraft.ax
Skrattande människor

Unga (13–19 år)

Unga är en nyckelgrupp för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan på Åland. Unga kommer att få se de positiva effekterna av hållbarhetsarbetet under en lång tid. De är en grupp som vuxna ofta pratar om i hållbarhetssammanhang, men en grupp som sällan bjuds in för att påverka. För att försäkra att unga får vara delaktiga i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan behöver alla samhällsaktörer som arbetar med eller vistas i miljöer med unga peka åt samma riktning, mot vår gemensamma vision: Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Unga vill och kan delta om möjligheter ges.

Plan för involvering av unga

En plan för involvering av unga i bärkraft.ax har under våren 2018 tagits fram gemensamt av ungdomsarbetare och utbildningsledare. Syftet med planen är att ungas möten med agendan skapar framtidstro och handlingskraft. I och med ökad kunskap och deltagande på ungas egna villkor skapas möjlighet för personligt och gemensamt engagemang. Då alla samhällsaktörer som kommer i kontakt med unga har ett gemensamt budskap blir ungas möten med utvecklings- och hållbarhetsagendan naturligt varierande.

Utveckling och hållbarhet på Åland - Lättläst agenda

En lättläst utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har även tagits fram under 2018. Syftet med agendan är att människor som är ovana att läsa texter liknande den som finns i den ursprungliga utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland ska ha möjlighet att ta till sig kärnbudskapen i agendan och målen. Detta möjliggör till exempel att barn, ungdomar eller personer med svenska som andraspråk har förbättrade förutsättningar för att ta till sig agendan.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.