Smart Energy Åland | Bärkraft.ax
Energi kretsloppet inom ett hållbart samhälle illustrerat som ett moln.

Smart Energy Åland

Smart Energy Åland är en världsunik demoplattform, med målet att visa att ett helt samhälle kan fungera på 100 procent förnybar energi utan att öka kostnaden för konsumenten.

Vi strävar till att ta framtiden till idag. Det gör vi genom att investera i lösningar som inte ännu är lönsamma men som kommer att bli det i framtiden, och som därför industrin, Finlands regering och EU är beredda att stöda.

Det finns fler aspekter som gör att vi vågar använda ett uttryck som världsunik. Dels handlar det om en demo på fullskalig samhällsnivå, som även utförs på en konkurrensutsatt marknad. Genom att visa hur övergången till förnybar energi kan göras kostnadseffektivt löser vi ett globalt problem på systemnivå som aldrig gjorts tidigare. Dels handlar det om ett system som fungerar i ett nordiskt klimat, där både värme och kyla är väsentliga element i energimixen.

Att skapa ett smart energisystem är en process av innovation, lärande och anpassning för alla inblandade. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att göra Åland självförsörjande på förnybar energi har analyserats i detalj under projektets första tre år. Nu går Smart Energy Åland in i en mer operativ fas.

Varför Åland?

Åland är en ö med ideala vind- och solförhållanden och ett eget självständigt elsystem. Installationer av solpaneler på såväl privata och kommersiella byggnader ökar stadigt och inom vindkraften är Åland en pionjär, med en vindkraftspark som började byggas 1994. Redan idag kan våra vindkraftverk producera ungefär 20 procent av den årliga energikonsumtionen.

"Smart Energy Åland blir ett verktyg för Åland i förverkligandet av Landskapets Energi- och klimatstrategi för Åland och utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland till år 2030.

Strategins huvudmålsättningar för 2030 är att:

  •   Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005.
  •   Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %
  •   Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %.
  •   Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

I mål 6 i utvecklings- och hållbarhetsagendan blickar vi även vidare. I visionen för Åland är siktet inställt på att det åländska samhället endast använder förnybar energi och rena bränslen och att väsentliga förbättringar vad gäller energieffektivitet och lagring uppnås."

Vill du veta mer? Läs mer på https://smartenergy.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.