Nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare | Bärkraft.ax
Medmänniska och medskapare

Nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare

Nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare är ett rum för dig som funderar på frågor och svar kring inre och yttre hållbarhet. Nätverksgruppen är öppen för alla som är intresserade av att blomstra och bidra till ett bärkraftigt Åland. Gruppen träffas ett par gånger om året på olika vackra platser på Åland och går in i öppen frågeställning kring vad det är att vara en människa som lever i ständig relation till sig själv, andra männsikor, djur, natur och det stora hela.

En sökande, finnande, lekfull och allvarlig samvaro med syfte att ses, dela tankar, lyssna och tillsammans skapa texter, bilder, uttryck och intryck kring inre och yttre hållbarhet.

Sammankomsterna är öppna, kravlösa och återkommande med intention att skänka oss mer förståelse, kraft och hopp i denna härliga och besvärliga tillvaro som det här livet på jorden erbjuder. Inga förkunskaper behövs för att vara med och delta i gruppens aktiviteter. Livserfarenhet och nyfikenhet räcker.

Varmt välkommen med i en kreativ och utforskande gemenskap kring ändliga resurser inom naturens osynliga och ändlösa ramar! Du hittar nätverksgruppens kommande aktiviteter i bärkrafts kalender, i nyhetsbrevet samt på bärkrafts sociala medier. Aktiviteterna kommer även att synas på denna sida.