Klimatrapporten från IPCC | Bärkraft.ax
Niklas Lampi, Sue Holmström, Tony Cederberg, Anna Häger och Fredrik Rosenqvist

Klimatrapporten från IPCC

Huvudbudskapen och konsekvenser för Åland 

Den 4 november bjöd utvecklings- och hållbarhetsrådet tillsammans med nätverksgruppen för hållbara storföretag in allmänheten till Ålands Sjöfartsmuseum för att ta del av huvudbudskapen i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Niklas Lampi, målansvarig för mål 6 "Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet" presenterade de fem huvudsakliga budskapen och vilken betydelse de har för Åland och världen. 

Under efterföljande panelsamtal diskuterades b.la. hur Östersjön och jordbruket påverkas av klimatförändringarna. Med i panelen var Niklas Lampi, Tony Cederberg (Husö Biologiska), Sue Holmström (Ålands Producentförbund) och Anna Häger (Smart Energy Åland). Moderator för samtalet var Fredrik Rosenqvist. 

Se presentationen och panelsamtalet på bärkraft.ax Youtube här. 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.