Hållbara färdsätt till och från arbetet 2023 | Bärkraft.ax
hållbara färdsätt

Hållbara färdsätt till och från arbetet 2023

Främja god personalhälsa och minimera klimatpåverkan genom att uppmuntra medarbetare att ta sig till och från jobbet på ett hållbart sätt.

Ålandsbanken, Ålandhotels, Optinova och Åland Post har tillsammans agerat kampanjkreatörer för Hållbara färdsätt 2023 – tredje gången gillt. Kampanjen är öppen för alla typer av organisationer, oavsett om man har deltagit i tidigare års Hållbara färdsätt-kampanjer eller ej. Kampanjperioden pågår från 1.4–30.6. Det är upp till organisationen själv att bestämma hur man lägger upp kampanjen internt, men ett bas- och inspirationsmaterial finns under Bilagor om man vill använda det.

Spelreglerna för medarbetarna är i det stora väldigt enkla:

Varje gång du lämnar bilen hemma eller samåker får du 1 poäng! Du dokumenterar själv vilka dagar du färdas hållbart till och från jobbet, exempelvis genom vårt poängkort. Materialet får spridas fritt och medverkan är öppen för alla typer av organisationer.