Hållbara färdsätt till och från arbetet | Bärkraft.ax
Kampanjdeltagare vid cykelställ

Hållbara färdsätt till och från arbetet

Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland inom bärkraft.ax arbetade 2019 tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar till ett hållbart samhälle. Under vintern arbetade företagen i gruppen tillsammans kring en utmaning på temat Hållbara mötesplatser, resande och värdskap. Under perioden maj-augusti arbetade storföretagsgruppen vidare med utmaningsformatet, men denna gång med den gemensamma utmaningen kring hållbara färdsätt till och från arbetet.

Utmaningen drevs i kampanjform med syftet att sporra medarbetare till att lämna bilen hemma så mycket som möjligt under en fyra månaders period. Detta gjorde man genom att uppmuntra cykling, gång, buss och samåkning. Medarbetarna hade möjlighet att samla poäng beroende på färdsätt och distans till arbetsplatsen. Alla företag som deltog i kampanjen valde själv hur de ville uppmuntra medarbetare att delta och hur de ville göra utmaningen till sin egen. Färdiga förslag fanns dock framtagna inom ramarna för utmaningen som bland annat lyfte fram möjligheterna att ordna utlottningar av trevliga priser bland medarbetare som deltog i kampanjen.

Åland Post och Optinova som tog initiativet till utmaningen välkomnade alla lokala företag, oavsett storlek, att delta i kampanjen. Kampanjmaterialet fanns tillgängligt på webbplatsen bärkraft.ax. För att mäta effekterna av kampanjen sammanställde sedan initiativtagarna alla deltagande företags gemensamma bidrag. 

Hållbara färdsätt och rörelseglädje tangerar flera av målen i den samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, bland annat mål 1 om välmående människor vars inneboende resurser växer och mål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

Dela gärna med dig av ditt eget deltagande i kampanjen under #hållbarastorföretagcyklar på sociala medier!

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.