Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap | Bärkraft.ax
Skärgårdsmiljö, klippor och vatten

Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap

Inom bärkraft.ax finns en nätverksgrupp för hållbara storföretag på Åland. Gruppen arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar till ett hållbart samhälle.

Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra och får kraft av att göra saker tillsammans.

Från och med den 1.12.18- 28.2.19 arbetade företagen i gruppen tillsammans kring en utmaning på temat Hållbara mötesplatser, resande och värdskap. Huvudpunkterna för utmaningen var att:

1. Sträva efter att minimera CO2-utsläpp under och i samband med alla resor som bokas av företaget (eller parter som företaget anlitar), på annan ort för personal eller lokalt för gäster.

2. Sträva efter att alla representationsmåltider som äger rum på Åland förläggs till restauranger som serverar rätter där huvudråvarorna är ekologiska och/eller lokalproducerade, alternativt att restaurangen är hållbarhetscertifierad.

3. Servera ekologiskt kaffe och te på arbetsplatsen. Mjölk, frukt och eventuell övrig fika är ekologisk och/eller lokalproducerad.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.